Tikkurilan Klubitalo

TYÖLLISTYMISEN MUODOT

Sivua päivitetään lähiaikoina!

TUETTU TYÖ

TUETTU KEIKKATYÖ

SIIRTYMÄTYÖ

Klubitalojen jäsenille etsitään osa-aikaista työtä avoimilta työmarkkinoilta siirtymätyöohjelman avulla. Siirtymätyö on yleensä suoritustason työtä, jonka pystyy oppimaan paikan päällä. Työntekijä tekee työnantajan kanssa määräaikaisen työsopimuksen ja työstä maksetaan normaali palkka. Klubitalon ohjaaja vastaa työhön perehdytyksestä ja antaa kuntoutujalle tukea työjakson aikana. Ohjaaja myös paikkaa tarvittaessa mahdollisia poissaoloja. Yhden siirtymätyöjakson päättymisen jälkeen työtä jatkaa toinen Klubitalon jäsen. Näin mahdollisimman moni kuntoutuja pääsee hyötymään siirtymätyöstä.

Osallistuminen työelämään on tärkeä osa kuntoutumista. Työnteko luo omalta osaltaan pohjaa itsetunnolle ja elämänhallinnalle. Siirtymätyö auttaa Klubitalon jäseniä saamaan työkokemusta, lisäansioita ja tietoa omasta työkyvystä. Siirtymätyö voi toimia myös ponnahduslautana takaisin työelämään.

Mitä etuja siirtymätyöntekijästä
on työnantajalle
  • työvoiman hinta/ laatusuhde hyvä
  • osaajia monelle alalle
  • motivoituneita työntekijöitä
  • työvoimaa yrityksen tarpeen mukaisesti
  • Klubitalo valitsee parhaan ihmisen tehtävään työhön ja opettaa sen hänelle
  • 100% työpanos, jos työtekijä sairastuu, tulee perehdytetty sijainen tilalle, ei sairaspoissaoloja
  • yrityksille myönteinen kuva yhteiskunnallisen vastuun ottamisesta

VAPAAEHTOISTYÖ