Opinto- ja työyksikön (opty) pääasiallinen tavoite on kehittää Klubitalon työllistymis- ja opinto-ohjelmaa. Keskeisimpänä kohteena on oma työllistymisohjelma, siirtymätyö, jonka tarkoituksena on tukea Klubitalon jäseniä palaamaan työelämään. Siirtymätyö on jokaisen jäsenen perusoikeus. Siirtymätyöpaikat ovat Klubitalon hankkimia työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta. Työ on osa-aikaista, tuettua työtä. Siirtymätyö auttaa jäsentä kohottamaan itsetuntoa, omanarvontuntoa sekä auttaa palauttamaan luottamusta omiin kykyihin.

Optyn vaihtelevia työtehtäviä ovat mm. erilaiset puhtaaksikirjoitustyöt, tilastoinnit, yhteydenpito työnantajiin, TE-toimistoon, Kelaan, oppilaitoksiin ja muihin virastoihin, työpaikkakäynnit, siirtymätyötilaisuuksien ja -neuvotteluiden järjestäminen, monenlaiset ATK-tehtävät sekä Opty- sivun teko Klubilahti-lehteen.

Opinto- ja työyksikön työtehtävät

  • koulutukset ja palaverit
  • kirjalliset työtehtävät
  • siirtymätyöhön liittyvät työtehtävät
  • komiteatyöskentely
  • Klubitalon toimintaan liittyvät tehtävät