Tikkurilan Klubitalo

TYÖVALMENNUS

TYÖLLISTYMISEN TUKI JA UUSIEN TAITOJEN OPPIMINEN

Klubitalolla toimii kolme työvalmentajaa, joilta saa tukea ja ohjausta työllistymiseen. Talon arjessa voi ylläpitää ja harjoitella monipuolisia työelämätaitoja. Erilaiset aktiviteetit ja talon tehtävät tarjoavat mahdollisuuden vaikkapa innostuksen heräämiseen uuden alan kokeilemiseksi!

Klubitalolla tuetaan työllistymisen polulle riippumatta siitä, oletko esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella. Jos työelämään palaaminen tai työelämätaitojen harjoittelu kiinnostaa Klubitalo auttaa sinua eteenpäin

Työvalmentajilta voi saada myös yksilöllistä tukea työn hakemiseen. Tarjolla on henkilökohtaista työvalmennusta ja työllistymisen polkujen suunnittelua. Työvalmentaja voi toimia linkkinä työnantajan sekä uuden työntekijän välillä ja lähteä esimerkiksi alussa mukaan uudelle työpaikalle. Klubitalo tekee yhteistyötä työllistymisasioissa kunnan alueen toimijoiden sekä TE-palveluiden kanssa.  

Työvalmentajat:

Anne Karvinen

Jenni Varila

Minerva Keränen

etunimi.sukunimi(at)eskot.org

 

TUETTU KEIKKATYÖ 

Keikkatyö on lyhytkestoista tai kertaluonteista työtä avoimilla työmarkkinoilla työehtosopimuksen mukaisella palkalla tai toimeksiantona työkorvausta vastaan. Jäsenelle järjestetään valmennus ja tuki työtehtävässä toimimiseen.  Perehdytämme myös työnantajan ja työyhteisön tuetun keikkatyön malliin ja autamme muotoilemaan työtehtävät keikkalaiselle sopivaksi.

TUETTU TYÖ 

Työvalmentajat auttavat jäseniä työllistymään työehtosopimuksen mukaisella palkalla avoimille työmarkkinoille. Tuetussa työssä työvalmentaja tarjoaa tukeaan työntekijälle sekä työnantajalle työllistymisen eri vaiheissa. Työvalmentajalta saa tukea mm. Työnhaussa, työn räätälöinnissä ja työntekijän perehdytyksessä. Työvalmentajaan voi olla yhteydessä aina tarpeen vaatiessa ja tapaamisia järjestetään sopivin aikavälein työpaikalla ja klubitalolla.

SIIRTYMÄTYÖ 

Klubitalon jäsenien on mahdollista hakeutua siirtymätyöhön, joka on Klubitalojen oma tuetun työllistymisen muoto. Siirtymätyöpaikan työtehtävät ovat selkeitä perustason töitä, jotka on mahdollista oppia työvalmentajan tarjoaman perehdytyksen myötä. Klubitalon työvalmentajat tarjoavat tukeaan työntekijälle sekä ovat työnantajan käytettävissä työsuhteen eri vaiheissa. Siirtymätyössä työsuhde kestää yleensä n. 6 kuukautta ja työtä tehdään 2-4 tuntia päivässä, 1-5 päivänä viikossa. Työstä maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Siirtymätyössä on käytössä paikkausjärjestelmä, jolloin Klubitalo järjestää työntekijän poissa ollessa sijaisen hoitamaan sovitut työtehtävät.

ITSENÄINEN TYÖ 

Itsenäisessä työssä käyvillä jäsenillä on edelleen käytettävissään Klubitalon yhteisö. Heillä on myös oikeus osallistua mm. Klubitalojen ilta-ja viikonlopputoimintoihin sekä retkiin.

VAPAAEHTOISTYÖ 

Vapaaehtoistyö on hyvä reitti oppia vastaavia taitoja kuin työelämässäkin. Tällöin myöskään sosiaalietuuksiin liittyvät asiat eivät rajoita työntekoa. Vapaaehtoistyö on myös siinä mielessä joustava tapa saada sisältöä elämään, että sitä voi yleensä tehdä juuri sen verran kuin jaksaa ja haluaa. Vapaaehtoistyön kautta voit löytää uusia ystäviä ja verkostoitua jopa mahdollista työ- tai opiskelijaelämää ajatellen.