Tikkurilan Klubitalo

TOIMINTA

Klubitalon toiminta rakentuu työpainotteisen päivän ympärille eri yksiköissä. Klubitalossa jäsenet ja henkilökunta osallistuvat tasavertaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, päätöksentekoon ja toteuttamiseen. Työpainotteisen päivän aikana voi oppia uusia taitoja, osallistua yhteisön rakentamiseen ja kehittää sosiaalisia vuorovaikutussuhteita. Henkilökunta valmentaa, tukee ja ohjaa, ei tee puolesta. Klubitalolta saa tukea työllistymiseen ja opiskeluun. Klubitalon jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös vapaa-ajan-, sekä kotimaisen että kansainvälisen klubitaloverkoston toimintaan.

Klubitaloyhteisön  talokokous pidetään joka tiistai klo 10.15. Klubitalon kaikille avoimia kehittämispäiviä on useaan otteeseen vuoden aikana. Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja päättämään Klubitalon  asioista sekä kehittämään  toimintaa!